www.friendsofenisa.eu
Η νέα Μάχη της Κρήτης

Η Ευρώπολις υπενθυμίζει ότι η Μάχη της Κρήτης, ήταν πρώτα και πάνω από όλα, η μάχη για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια των Κρητικών, των Ελλήνων, των Ευρωπαίων και ολων των Ανθρώπων.Μια από τις σύγχρονες Μάχες της Κρήτης, είναι πρώτα από όλα και πάνω από όλα, η μάχη για το δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Νησιωτικής Ευρώπης,να έχει τα ίδια δικαιώματα με την Ηπειρωτική Ευρώπη. Οπως το να φιλοξενεί ένα ΕυρωπαΪκό Οργανισμό, τον ΕΝΙΣΑ, όπως φιλοξενεί τους άλλους 26 η Ηπειρωτική Ευρώπη. Είναι μια μάχη για την αξιοπρέπεια του Ευρωπαίου πολίτη, δηλ. για μια Ευρώπη της συνοχής, της ισόρροπης ανάπτυξης, του αμοιβαίου σεβασμού, του αμοιβαίου συμφέροντος και της αλληλεγγύνης.
 

 

Κεντρική arrow ENISA arrow ΕΝΙΣΑ: ΣΥΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΑ ΚΙΝΕΙ....
ΕΝΙΣΑ: ΣΥΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΑ ΚΙΝΕΙ.... E-mail
03.01.08

ΕΝΙΣΑ: ΣΥΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΑ ΚΙΝΕΙ...

Η.Γαλανάκη


Με αφορμή τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί όσον αφορά την κατάργηση του ΕΝΙΣΑ και την απορρόφησή του από ένα άλλο οργανισμό, που θα εγκατασταθεί εκτός Ηρακλείου και ενδεχομένως Ελλάδας ζητήσαμε από τον καθηγητή κ. Κώστα Στεφανίδη, που εκπροσωπεί τη χώρα μας στο ΔΣ που απαρτίζεται από τους εκπροσώπους των χωρών μελών της Ε.Ενωσης να μας απαντήσει σε μια σειρά σχετικών ερωτήσεων για την ενημέρωσή σας; Ποια είναι η αποστολή του ΕΝΙΣΑ; Τι έχει πετύχει έως τώρα;Αν κινδυνεύει η ύπαρξη και η έδρα του;Πως αντιμετωπίζει η χώρα μας το ζήτημα;Αν υπάρχουν παράπονα και ποια είναι αυτά. Αν μας αφορά τελικά ο οργανισμός αυτός και αν μας ενδιαφέρει τι πρέπει να κάνουμε και εμείς ως τοπική κοινωνία και φορείς. Γιατί τέλος πρέπει να υποστηριχθεί η νέα πρωτοβουλία του συλλόγου "Οι Φίλοι του ΕΝΙΣΑ".Ο κ. Κ. Στεφανίδης είναι καθηγητής Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και διευθυντής του Ιστιντούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ. Μαζί με τον αείμνηστο πρόεδρο του ΙΤΕ Στέλιο Ορφανουδάκη είχαν εργαστεί και συνεργαστεί με τον τότε υφυπουργό Επικοινωνιών κ. Μανώλη Στρατάκη για την τεχνική προετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας.  • Έχουν ακουστεί και γραφτεί πολλά, ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό, για τον ENISA. Τι στην πραγματικότητα είναι ο Οργανισμός αυτός; Ποια είναι η κύρια αποστολή του και ποια τα μέχρι τώρα σημαντικά επιτεύγματα του;


Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) είναι ένας ανεξάρτητος Ευρωπαϊκός Οργανισμός που ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2003 και άρχισε να λειτουργεί το 2004. Η έδρα του είναι το Ηράκλειο, όπου εγκαταστάθηκε το Σεπτέμβριο του 2005. Ο σκοπός του ENISA είναι να υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα που αφορούν την ασφαλή διακίνηση δεδομένων και πληροφοριών μέσα από δίκτυα υπολογιστών και το διαδίκτυο. Σε μια εποχή που βασίζεται όλο και περισσότερο στην ψηφιακή πληροφορία, είναι γνωστό ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για την δικτυακή διακίνηση εμπιστευτικών και προστατευμένων δεδομένων. Καθώς η κοινωνία της πληροφορίας αποτελεί πλέον μέρος της καθημερινότητάς μας, είναι επομένως ζωτικής σημασίας για τους δημόσιους οργανισμούς, για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, αλλά και για τον ίδιο τον πολίτη, η διακίνηση αυτή των δεδομένων και πληροφοριών να γίνεται με απόλυτη ασφάλεια.


Μέσα σε ένα σχετικά μικρό χρονικό διάστημα δύο ετών, ο ENISA ανέπτυξε δραστηριότητες οι οποίες ανταποκρίνονται πλήρως στους σκοπούς ίδρυσης και στο αντικείμενο λειτουργίας του. Το Δεκέμβριο του 2006, ο ENISA αξιολογήθηκε από μια επιτροπή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. Τα μέχρι τότε επιτεύγματα του Οργανισμού χαρακτηρίστηκαν ως επαρκή και ικανοποιητικά. Το συμπέρασμα αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία εάν, όπως πολύ σωστά επισήμανε η έκθεση, λάβουμε υπόψη μας ότι, κατά την περίοδο που πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση, ο οργανισμός είχε μόνο έναν πραγματικό χρόνο λειτουργίας. Επισημάνθηκε όμως και το γεγονός ότι τόσο το μέγεθος του Οργανισμού όσο και οι οικονομικοί του πόροι δεν επαρκούν για να επιτελέσει πλήρως ο ENISA το έργο για το οποίο δημιουργήθηκε. Σήμερα, ένα χρόνο μετά την αξιολόγηση αυτή, ο ENISA, με την ενεργό συμμετοχή όλων των εκπροσώπων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Διοικητικό Συμβούλιο του ENISA, έχει επεξεργαστεί και υιοθετήσει μια νέα στρατηγική και ένα μακροπρόθεσμο πλάνο ώστε να εκτελέσει ακόμα πιο αποτελεσματικά τις δραστηριότητες του και να επαυξήσει τον αντίκτυπο των ενεργειών του σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.


  • Κατά πόσο αληθεύει ότι ο ENISA τελικά θα κλείσει και ότι θα αντικατασταθεί από ένα άλλο Ευρωπαϊκό Οργανισμό με έδρα αλλού;


Υπάρχει μια πρόταση από την Επίτροπο κ. Reding να ιδρυθεί ένας νέος Ευρωπαϊκός Οργανισμός που θα αφορά κυρίως στη ρύθμιση της αγοράς Τηλεπικοινωνιών, προς όφελος του υγιούς ανταγωνισμού και του καταναλωτή - Ευρωπαίου πολίτη. Η πρόταση αυτή, που προβλέπει ότι ο νέος Οργανισμός θα ασχοληθεί και με θέματα ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών, απορροφώντας έτσι τον ENISA, υιοθετήθηκε τον προηγούμενο μήνα από το Κολλέγιο των Επιτρόπων, και θα συζητηθεί μέσα στο 2008 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δεν είναι όμως δεδομένο ότι ο νέος αυτός Οργανισμός τελικά θα ιδρυθεί, ή, αν τελικά η πρόταση αυτή υιοθετηθεί, πού θα έχει την έδρα του. Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα έχει να παίξει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία αυτή και να επηρεάσει το αποτέλεσμα της. Είναι άλλωστε παράδοξο, τη στιγμή κατά την οποία ο ENISA έχει φτάσει σε ένα επίπεδο ώριμης και αποτελεσματικής λειτουργίας, με συγκεκριμένο στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης, το οποίο έχει εγκριθεί από τους εκπροσώπους όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να τίθεται θέμα απομάκρυνσης του από την έδρα στην οποία έχει εγκατασταθεί με απόφαση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στην οποία δραστηριοποιείται με επιτυχία.


  • Ποια είναι η θέση και πως αντιμετωπίζει η Ελλάδα το ζήτημα αυτό;


Η θέση της Ελλάδας, όπως έχει επίσημα διατυπωθεί από τη πολιτική ηγεσία, δηλαδή τον αρμόδιο υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Χατζηδάκη και τον Γενικό Γραμματέα κ. Αναστασόπουλο, είναι ότι η Ελλάδα συμφωνεί καταρχήν με την ίδρυση του νέου Ευρωπαϊκού Οργανισμού υπό τη προϋπόθεση ότι θα αποτελέσει επέκταση του ENISA, με τη ίδια έδρα. Η Ελλάδα έχει επενδύσει σημαντικούς πόρους για την υποστήριξη της λειτουργίας του ENISA στο Ηράκλειο, και θεωρεί αδιανόητο να μην αξιοποιηθούν πλήρως η υπάρχουσα υποδομή, καθώς και η εμπειρία και η τεχνογνωσία που ο ENISA έχει ήδη αποκτήσει.  • Έχουν επανειλημμένα εκφραστεί παράπονα για τη λειτουργία του ENISA στο Ηράκλειο. Υπήρξαν όντως προβλήματα, και αν ναι, ποια ήταν τα κυριότερα από αυτά και πως αντιμετωπίστηκαν;


Ουσιαστικά, όλες οι βασικές απαιτήσεις που προβλέπονται από τη Συμφωνία Έδρας έχουν ικανοποιηθεί, με εξαίρεση το θέμα απευθείας αεροπορικής σύνδεσης Ηρακλείου - Βρυξελλών. Υπάρχει επίσης ως εκκρεμότητα η ολοκλήρωση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Σχολείου. Συγκεκριμένα εκκρεμεί η εξεύρεση καταλλήλου οικόπεδου και η ανέγερση από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων ενός νέου κτιριακού συγκροτήματος που θα καλύπτει όλες τις τάξεις, από νηπιαγωγείο μέχρι λύκειο. Ελπίζουμε ότι οι οποίες καθυστερήσεις παρατηρήθηκαν μέχρι τώρα θα ξεπεραστούν άμεσα τη νέα χρονιά.


  • Γιατί το θέμα του ENISA μας αφορά όλους; Πως μπορούμε να συνεισφέρουμε, ως Έλληνες πολίτες;


Η παρουσία του ENISA στο Ηράκλειο είναι εξαιρετικά σημαντικό θέμα. Υπάρχουν βεβαίως τα προφανή οφέλη από τη φιλοξενία ενός Ευρωπαϊκού Οργανισμού, που αναβαθμίζουν πολλαπλά τον τόπο, αλλά και το ρόλο της Κρήτης στον γεωπολιτικό χάρτη, ειδικά εάν λάβουμε υπόψη μας τι σημαίνει ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών στον 21ο αιώνα. Επιτρέψτε μου όμως να επισημάνω ότι το ζήτημα της παραμονής του ENISA στο Ηράκλειο, υπηρετεί πρωτίστως την θεμελιώδη Ευρωπαϊκή πολιτική αποκέντρωσης και περιφερειακής ανάπτυξης. Ενδεχόμενη απομάκρυνση του ENISA αφορά όχι μόνο όλους τους Κρήτες, όχι μόνο όλους του Έλληνες, αλλά και όλους του Ευρωπαίους πολίτες. Και αυτό γιατί δημιουργεί προβληματισμό για το μέλλον της Ευρώπης, δηλαδή τι είδους Ευρώπη θέλουμε, ποια είναι η έμπρακτη υποστήριξη της περιφερειακής ανάπτυξης και ποια θα είναι η εξέλιξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Μας αφορά επίσης το θέμα αυτό ως Έλληνες πολίτες γιατί τίθεται εν αμφιβόλω η δυνατότητα αξιοποίησης των σημαντικών πόρων που έχει ήδη επενδύσει η χώρα μας για την υποστήριξη της λειτουργίας του ENISA στο Ηράκλειο, ενώ η απομάκρυνση του αποτελεί προσβολή ενός κράτους μέλους, χωρίς προηγούμενο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φυσικά μας αφορά όλους στην Κρήτη, ως Ευρωπαίους πολίτες στην περιφέρεια, γιατί είναι σήμερα τελείως αναχρονιστικό να θεωρείται η γεωγραφική απόσταση από τις Βρυξέλλες ως εμπόδιο στη συνεργασία και στην ανάπτυξη.


Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν εθελοντικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην υποστήριξη της παραμονής του ENISA στο Ηράκλειο. Ο Σύλλογος Φίλων του ENISA ξεκινάει στην αρχή του νέου έτους συλλογή υπογραφών για το θέμα αυτό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Όλοι μας μπορούμε να συνεισφέρουμε συνυπογράφοντας το σχετικό ψήφισμα.
Τελευταία ανανέωση ( 09.01.08 )
 
< Προηγ.   Επόμ. >

Μενού
Κεντρική
Ευρώπολις γιατί;
Κρήτη-Ευρώπη
Μίκης Θεοδωράκης
ENISA
50 Χρόνια Ευρώπης
Εκπομπή Αφανείς Ήρωες
Λουξεμβούργο
Κρήτη
Ηράκλειο
ΒΙΚΕΛΑΙΑ Βικέλειος Μορφωτική Εταιρία
Αντισταθείτε
Πρωτοβουλίες
Συνεντεύξεις-Αρθρογραφία-Δημοσιεύματα
Ειδήσεις και νέα
Χρήσιμες ειδήσεις και πληροφορίες
Τρίτη Ηλικία
Sitemap
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία
Αναζήτηση
Εγγραφή στο Newsletter
 
Τελευταίες ειδήσεις
Δημοφιλή Άρθρα
Ψηφοφορίες
Η άποψή σας για την εκπομπή
 


© europolis 2005