www.friendsofenisa.eu
Η νέα Μάχη της Κρήτης

Η Ευρώπολις υπενθυμίζει ότι η Μάχη της Κρήτης, ήταν πρώτα και πάνω από όλα, η μάχη για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια των Κρητικών, των Ελλήνων, των Ευρωπαίων και ολων των Ανθρώπων.Μια από τις σύγχρονες Μάχες της Κρήτης, είναι πρώτα από όλα και πάνω από όλα, η μάχη για το δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Νησιωτικής Ευρώπης,να έχει τα ίδια δικαιώματα με την Ηπειρωτική Ευρώπη. Οπως το να φιλοξενεί ένα ΕυρωπαΪκό Οργανισμό, τον ΕΝΙΣΑ, όπως φιλοξενεί τους άλλους 26 η Ηπειρωτική Ευρώπη. Είναι μια μάχη για την αξιοπρέπεια του Ευρωπαίου πολίτη, δηλ. για μια Ευρώπη της συνοχής, της ισόρροπης ανάπτυξης, του αμοιβαίου σεβασμού, του αμοιβαίου συμφέροντος και της αλληλεγγύνης.
 

 

Κεντρική arrow Κρήτη arrow ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΡΗΤΗΣ E-mail
05.12.07
Ιστορικό Αρχείο Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης
 
Του Εμμανουήλ Γ. Χαλκιαδάκη*

Η τ. Διοικούσα Επιτροπή του Ιστορικού Αρχείου, θεωρώντας ηθική υποχρέωσή της να αναφερθεί για τη μέχρι τώρα δραστηριότητά της σε αυτόν τον τομέα, αλλά και προκειμένου να επισημάνει τη σημασία του για το χώρο της επιστήμης και ειδικότερα της Ιστορίας, με εξουσιοδότησε να προχωρήσω στη δημοσίευση του παρόντος άρθρου. Συγκεκριμένα, με τον όρο «Ιστορικό Αρχείο» εννοούμε τα έγγραφα που παρέλαβε και συγκέντρωσε ένας οργανισμός, στην περίπτωση μας η Αρχιεπισκοπή Κρήτης, στο πλαίσιο της άσκησης των δραστηριοτήτων της και τα διατήρησε λόγω της διηνεκούς τους χρησιμότητας. Πρόκειται για ανενεργά -ουσιαστικά- έγγραφα που έχουν επιλεγεί ή διασωθεί, για να κατατεθούν στο εν λόγω Αρχείο. Ειδικότερα, το Ιστορικό Αρχείο της Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Εκκλησίας και στεγάζει ως επί το πλείστον εκκλησιαστικά αρχεία της πρώην Μητρόπολης και νυν Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το Τμήμα του Aρχείου διοικούνταν από τριμελή Διοικούσα Επιτροπή, στην οποία συμμετείχαν η Ασπασία Παπαδάκη, διδάκτωρ Ιστορίας, προϊσταμένη των Γ.Α.Κ. – Αρχείων Νομού Ρεθύμνης, η Αρετή Μεθυμάκη, αρχιτέκτων - μηχανικός, υπεύθυνη Αρχείου-Βιβλιοθήκης Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. και ο συντάξας το παρόν άρθρο. Τις ιδιαίτερα σημαντικές αποφάσεις για το Αρχείο λάμβανε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, στο οποίο προεδρεύει ο σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης. Το Ιστορικό Αρχείο αποτελείται από περισσότερα από διακόσια περίπου χιλιάδες έγγραφα και δεκάδες κατάστιχα που καλύπτουν τη χρονική περίοδο από το 1858 μέχρι το 1990 περίπου. Στο Ιστορικό Αρχείο ανήκε και το αρχείο της Δημογεροντίας Ηρακλείου, το οποίο δωρίσθηκε στο Δήμο Ηρακλείου εδώ και χρόνια. Μικρό τμήμα του αρχείου της Δημογεροντίας βρέθηκε ανάμεσα στα έγγραφα, το οποίο και συντηρήθηκε μερικώς και αρχειοθετήθηκε σε ειδικά κατασκευασμένους φακέλους. Τέλος, σχετικά πρόσφατα ταξινομήθηκε πρόχειρα, μεταφέρθηκε και φυλάσσεται στο ίδιο Τμήμα το προσωπικό αρχείου του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Τιμοθέου. Το Ιστορικό Αρχείο στεγάζεται σε δύο αίθουσες του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος. Η πρώτη αίθουσα είναι το κυρίως αρχείο, όπου υπάρχουν οι αρχειοθετημένοι φάκελοι και τα κατάστιχα μαζί με τις καρτέλες ταξινόμησης. Στην ίδια αίθουσα γίνεται και η ταξινόμηση, ενώ λειτούργουσε και ως αναγνωστήριο. Η δεύτερη αίθουσα χρησίμευσε ως αποθηκευτικός χώρος των μη αρχειοθετημένων εγγράφων. Τον πρώτο καιρό της λειτουργίας του Τμήματος υπήρχαν χιλιάδες λυτά έγγραφα, κάποια από τα οποία διάσπαρτα, και δεκάδες κατάστιχα, αρκετά από τα οποία όχι σε τόσο καλή κατάσταση και χωρίς χρονολογική τάξη. Σταδιακά και μέσα στο χρονικό διάστημα των τριών περίπου ετών - που υποαπασχολήθηκα στο Αρχείο - τα έγγραφα ξεχωρίστηκαν ανά χρονολογία και κατηγορία, ενώ μεγάλος αριθμός από αυτά σφραγίστηκε, αριθμήθηκε και τοποθετήθηκε σε ειδικούς φακέλους. Για τον κάθε φάκελο αντιστοιχεί μία καρτέλα ταξινόμησης, που περιλαμβάνει περίληψη το περιεχομένου του και χρονολόγηση των εγγράφων του, ενώ σε αρκετούς φακέλους σχηματίστηκαν υποφάκελοι για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ερευνητών σε ότι αφορά την αναζήτηση του υλικού. Παράλληλα, αντικαταστάθηκε μία μεγάλη κόκκινη σφραγίδα με την οποία αρχικά σφραγίζονταν τα έγγραφα από μία μικρότερη χρώματος κυανού που δεν εγκυμονεί κινδύνους γι’ αυτά. Επιπλέον, έγινε συντήρηση και αποκατάσταση των περισσοτέρων καταστίχων που ήταν φθαρμένα. Παράλληλα με τη διαδικασία της αρχειοθέτησης, προχώρησε και η οργάνωση του Τμήματος του Ιστορικού Αρχείου, καταρτίσθηκε η Διοικούσα Επιτροπή που επιδόθηκε σε οργανωτικά θέματα, συντάχθηκε και εγκρίθηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε η αγορά υλικοτεχνικού εξοπλισμού, ενώ με ενέργειες της Διοικούσας Επιτροπής προχωρήσαμε στη δωρεάν αποκατάσταση και συντήρηση και των δύο αιθουσών του Αρχείου, στην εξασφάλιση δύο Η/Υ από δωρεά, καθώς και στη δημιουργία ενός συστήματος ηλεκτρονικής καταλογογράφησης, προκειμένου να περαστούν οι καρτέλες ταξινόμησης σε ηλεκτρονική μορφή, πάλι με μηδενικό κόστος για το Ίδρυμα. Παράλληλα, το αναγνωστήριο του Αρχείου λειτούργησε πειραματικά, καθώς ερευνητές έχουν κάνει χρήση του αρχειακού υλικού, ένας εκ των οποίων ολοκλήρωσε το master του στις Ηνωμένες Πολιτείες . Σήμερα το Ιστορικό Αρχείο είναι οργανωμένο, ενώ έχουν σφραγιστεί, αριθμηθεί και αρχειοθετηθεί περισσότερα από 90.000 έγγραφα και 100 κατάστιχα. Συγκεκριμένα είναι ταξινομημένη μία περίοδος σχεδόν 100 ετών, από το 1858 μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1950 περίπου, καθώς και ορισμένα έγγραφα της δεκαετίας του 1960 Αναλυτικότερα, στο Αρχείο περιέχονται οι ακόλουθες αρχειοθετημένες κατηγορίες εγγράφων που αναφέρονται στις συγκεκριμένες χρονικές περιόδους: -Έγγραφα Δημογεροντίας, φάκελοι 4, 1859-1899. -Αιτήσεις και αγωγές διαζυγίων, φάκελοι 8, 1873-1939. -Δικαστικά έγγραφα, φάκελοι 6, 1887-1951. -Αλληλογραφία (εισερχόμενα-εξερχόμενα έγγραφα), φάκελοι 57, 1860-1951. -Διαχειριστικά (οικονομικά) έγγραφα, φάκελοι 14, 1870-1951. -Έγγραφα του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, φάκελοι 30, 1922-1952. -Γάμοι (άδειες), φάκελοι 96, 1895-1962. -Κατάστιχα (1-104), 1858-1982. -Γεννήσεις - Βαπτίσεις, φάκελος 1, 1906-1919. Πριν από λίγους μήνες, και πριν ξεκινήσει η ηλεκτρονική καταλογογράφηση, με απόφαση του Δ.Σ. ανεστάλη η λειτουργία του Ιστορικού Αρχείου του Ε.Μ.Ι., λόγω έλλειψης χρημάτων. Η Διοικούσα Επιτροπή εκφράζει το ειλικρινές ενδιαφέρον της για την τύχη του, ευχαριστεί το Δ.Σ. του Ε.Μ.Ι. για τη μέχρι τώρα συνεργασία του και δηλώνει ότι είναι πάντα πρόθυμη να προσφέρει αμισθί τις υπηρεσίες της, όποτε κι αν της ζητηθούν. * Ο Εμμ. Χαλκιαδάκης είναι υποψ. διδάκτωρ Ιστορίας, μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Φιλολόγων. Παράλληλα, διατέλεσε εντεταλμένος - υπεύθυνος του εν λόγω Αρχείου
Τελευταία ανανέωση ( 05.12.07 )
 
< Προηγ.   Επόμ. >

Μενού
Κεντρική
Ευρώπολις γιατί;
Κρήτη-Ευρώπη
Μίκης Θεοδωράκης
ENISA
50 Χρόνια Ευρώπης
Εκπομπή Αφανείς Ήρωες
Λουξεμβούργο
Κρήτη
Ηράκλειο
ΒΙΚΕΛΑΙΑ Βικέλειος Μορφωτική Εταιρία
Αντισταθείτε
Πρωτοβουλίες
Συνεντεύξεις-Αρθρογραφία-Δημοσιεύματα
Ειδήσεις και νέα
Χρήσιμες ειδήσεις και πληροφορίες
Τρίτη Ηλικία
Sitemap
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία
Αναζήτηση
Εγγραφή στο Newsletter
 
Τελευταίες ειδήσεις
Δημοφιλή Άρθρα
Ψηφοφορίες
Η άποψή σας για την εκπομπή
 


© europolis 2005