www.friendsofenisa.eu
Η νέα Μάχη της Κρήτης

Η Ευρώπολις υπενθυμίζει ότι η Μάχη της Κρήτης, ήταν πρώτα και πάνω από όλα, η μάχη για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια των Κρητικών, των Ελλήνων, των Ευρωπαίων και ολων των Ανθρώπων.Μια από τις σύγχρονες Μάχες της Κρήτης, είναι πρώτα από όλα και πάνω από όλα, η μάχη για το δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Νησιωτικής Ευρώπης,να έχει τα ίδια δικαιώματα με την Ηπειρωτική Ευρώπη. Οπως το να φιλοξενεί ένα ΕυρωπαΪκό Οργανισμό, τον ΕΝΙΣΑ, όπως φιλοξενεί τους άλλους 26 η Ηπειρωτική Ευρώπη. Είναι μια μάχη για την αξιοπρέπεια του Ευρωπαίου πολίτη, δηλ. για μια Ευρώπη της συνοχής, της ισόρροπης ανάπτυξης, του αμοιβαίου σεβασμού, του αμοιβαίου συμφέροντος και της αλληλεγγύνης.
 

 

Κεντρική arrow Κρήτη arrow ΝΕΟΣ ΤΟΜΟΣ ΤΗΣ "ΤΑΛΩΣ"
ΝΕΟΣ ΤΟΜΟΣ ΤΗΣ "ΤΑΛΩΣ" E-mail
04.12.07
Κυκλοφόρησε ο νέος τόμος της περιοδικής έκδοσης “Τάλως” Ινστιτούτο Κρητικού Δικαίου

Ο νέος τόμος της περιοδικής έκδοσής του, ΤΑΛΩΣ ΙΕ΄ (2007), με επιμέλεια του Διευθυντή του Ινστιτούτου Στρατή Παπαμανουσάκη, κυκλοφόρησε από το Ινστιτούτο Κρητικού Δικαίου που εδρεύει στα Χανιά. Στον τόμο αυτό περιλαμβάνονται τα πρακτικά του πρώτου επιστημονικού Συνεδρίου του Ινστιτούτου με θέμα ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, που πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα 1 – 2 Οκτωβρίου 2005, με σκοπό την παρουσίαση των ερευνητικών προγραμμάτων του Ινστιτούτου, την ανάδειξη της μεθοδολογίας και της προβληματικής των θεσμών του Κρητικού Δικαίου και την συναγωγή των αναγκαίων πορισμάτων για τη χάραξη των νέων κατευθύνσεών του. Η πρώτη συνεδρία υπό την προεδρία του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων Δημήτρη Ποντικάκη, περιλαμβάνει τέσσερις ανακοινώσεις σε γενικά θέματα του Κρητικού Δικαίου. «Κώδικας Ισχύουσας Νομοθεσίας περί Κρήτης» (Αγάπη Μικρού), «Κρητική Νομολογία» (Ελευθερία Φρογουδάκη), «Βιβλιογραφία του Κρητικού Δικαίου» (Μανόλης Βασιλοδημητράκης), «Δημοσιονομικό και φορολογικό δίκαιο της Κρήτης» (Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου). Από τα προγράμματα αυτά καταδεικνύεται η πολύπλευρη χρησιμότητα του Ινστιτούτου Κρητικού Δικαίου για τους ερευνητές αλλά και για την αντιμετώπιση σύγχρονων αναγκών της δικαιοσύνης. Η δεύτερη συνεδρία περιλαμβάνει τέσσερις ανακοινώσεις σε θέματα της αρχαίας περιόδου του Κρητικού Δικαίου και ειδικότερα τα ερευνητικά προγράμματα: «Πανδέκτης Αρχαίου Κρητικού Δικαίου» (Ιάκωβος Σαμιωτάκης), «Creta Romana, το Κρητικό Δίκαιο στη Ρωμαιοκρατία» με ειδικότερη ανακοίνωση «Marcus Antonius Creticus: Νικητής ή ηττημένος από τους Κρήτες;» (Ιωάννης Τζαμτζής), «Αντίποινα, Τα Κρητικά ήθη και έθιμα της γεωμετρικής αρχαϊκής περιόδου» (Νικόλαος Σταμπολίδης), «Συλλογή νομικών επιγραφών Κρήτης» (Μαρία Γιούνη). Έτσι γίνεται φανερό ότι η συγκρότηση των πηγών του Αρχαίου Κρητικού Δικαίου, αποτελεί σταθερή βάση για τη μελέτη των θεσμών και της εξέλιξής τους. Η τρίτη συνεδρία, περιλαμβάνει έξι ανακοινώσεις σε θέματα της μέσης περιόδου του Κρητικού Δικαίου. «Το Κρητικό Δίκαιο της Βενετοκρατίας» με ειδικότερη ανακοίνωση «Σχέσεις υπεξουσιότητας στη Βενετοκρατούμενη Κρήτη» (Γιάννης Χατζάκης), «Το κατάστιχο του νοταρίου Τζώρτζη Τρωΐλου» με ειδικότερη ανακοίνωση «Γάμοι και διαθήκες στο πρωτόκολλο του Τζώρτζη Τρωΐλου (1585-1600)» (Γιάννης Γρυντάκης), «Ποινική Δικαιοσύνη και Κρητικές Επαναστάσεις της Βενετοκρατίας» (Χρήστος Κιτσόπουλος), «Το Κρητικό Δίκαιο της Βυζαντινής περιόδου» (Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου), «Θεσμοί ιδιωτικού δικαίου στην βενετοκρατούμενη Κρήτη» (Λάμπρος Σκουζάκης), «Πηγές του Δικαίου της Βενετοκρατίας στην Κρήτη, Οι διαθήκες του Μανόλη Βαρούχα», (Άσπα Τσαούση). Από την παρουσίαση των πηγών της μέσης περιόδου του Κρητικού Δικαίου, προκύπτουν σημαντικά συμπεράσματα για τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της εποχής, για το εφαρμοζόμενο δίκαιο και για την ιστορική επιβίωση των θεσμών του Κρητικού Δικαίου κατά την περίοδο της ξενοκρατίας. Η τέταρτη συνεδρία περιλαμβάνει οκτώ ανακοινώσεις σε θέματα της νεότερης περιόδου του Κρητικού Δικαίου. «Κρητικός Κώδιξ», «Επιτομή Κρητικής Νομολογίας» και «Επίσημες εφημερίδες ΒΑΚΑΪ ΓΚΙΡΙΤ και ΚΡΗΤΗ» (Στρατής Παπαμανουσάκης), «Το ποινικό Δίκαιο κατά την Τουρκοκρατία», με ειδικότερη ανακοίνωση «Η ποινική δικαιοσύνη στα χρόνια των οθωμανών» (Χρήστος Κιτσόπουλος), «Ο θεσμός των Εφκαφίων: Η περίπτωση της ανατολικής Κρήτης» (Μανωλία Βουγιουκαλάκη), «Επανάσταση Θερίσου 1905. Ο συγκρητισμός του Θερίσου» με ειδικότερη ανακοίνωση «Ο συγκρητισμός στο δημόσιο Δίκαιο, το παράδειγμα του Θερίσου» (Αντώνης Μανιάτης), «Λόγοι διαζυγίου και ανάθεση γονικής μέριμνας στις αποφάσεις του Πρωτοδικείου Χανίων, Οι οικογενειακές σχέσεις μέσα από την ομολογία του Πρωτοδικείου Χανίων» (Νικολέτα Μπεχλιβάνη). Παρουσιάζονται έτσι, ως προς την τουρκοκρατία οι σημαντικές κατακτήσεις των κρητικών επαναστάσεων, η διαμάχη ξένου και ιδίου δικαίου, καθώς και η μετάβαση, μέσω του καθεστώτος της Ημιαυτονομίας, στην περίοδο της Κρητικής Πολιτείας. Ήδη η Κρήτη ως περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνδέεται άμεσα με τις νεότερες εξελίξεις του δικαίου. Και ο συγκρητισμός εμφανίζεται ως μια νέα πρόταση μελέτης του δημοσίου δικαίου. Η πέμπτη συνεδρία, υπό την προεδρία του καθηγητή Πανεπιστημίου Νέστορα Κουράκη, περιλαμβάνει έξι ανακοινώσεις σε θέματα θεσμών και εγκλημάτων στο Κρητικό Δίκαιο. «Η βεντέτα εν γένει και ιδιαίτερα στην Κρήτη» με ειδικότερη ανακοίνωση «Η βεντέτα ως μηχανισμός επίλυσης των συγκρούσεων» (Ιωάννης Βαρδάκης, Μαρία Γαλανού), «Η ζωοκλοπή στην Κρήτη» (Μαρία Γαλανού), «Η διοικητική οργάνωση της Εκκλησίας της Κρήτης, Η ανάγκη της Εκκλησίας της Κρήτης για ένα νέο καταστατικό χάρτη», «Τα όπλα στο Κρητικό Δίκαιο» (Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου) και «Τα κρητικά νομικά έθιμα» (Νικολέτα Μπεχλιβάνη). Με τον τρόπο αυτό εξετάζονται ιδιαίτερα ενδιαφέροντα θέματα και παρουσιάζονται θεσμοί και εγκλήματα στο Κρητικό Δίκαιο που προκαλούν αρκετή συζήτηση και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Η ερμηνεία της εγκληματικής συμπεριφοράς και η μελέτη της ιστορικής της εξέλιξης, σε συνδυασμό με τη νομολογιακή επεξεργασία, αποτελεί πολύτιμο βοήθημα για τον σχεδιασμό ορθής αντεγκληματικής πολιτικής. Η καταληκτήρια συνεδρία, υπό την προεδρία του Διευθυντή του Ι.Κ.Δ. Στρατή Παπαμανουσάκη περιλαμβάνει συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στην οποία πήραν μέρος και ο καθηγητής εγκληματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νέστορας Κουράκης και ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, Δημήτρης Ποντικάκης, με θέμα «Μεθοδολογία, προβλήματα και προοπτικές των σπουδών του Κρητικού Δικαίου». Συμπερασματικά, στη ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ παρουσιάζονται τα εκτελούμενα και τα συνεχιζόμενα επιστημονικά προγράμματα του Ινστιτούτου Κρητικού Δικαίου που αναφέρονται στις διάφορες περιόδους εξέλιξης του Κρητικού Δικαίου, στην ανάδειξη των πηγών και στην μελέτη των θεσμών του. Το Κρητικό Δίκαιο με την ευρεία του έννοια ως σύνολο κανόνων και αρχών που ρυθμίζουν αναγκαστικά τις κοινωνικές σχέσεις στο χώρο της Κρήτης κατά την ιστορική της πορεία, αποτελεί ένα ιδιαίτερο γνωστικό αντικείμενο στον τομέα της νομικής επιστήμης αλλά και ένα υπόδειγμα επεξεργασίας ιδεών και πρακτικών στον ευρύτερο χώρο της δεοντολογίας. Με αυτή τη βάση το Κρητικό Δίκαιο μπορεί στο μέλλον να στραφεί και προς μία ανάπτυξη της προβληματικής του δικαίου, της κριτικής θεώρησης των νομοθετικών εξελίξεων και των διεθνών σχέσεων και της μελέτης προτάσεων ανταποκρινόμενων στις σύγχρονες δικαιικές ανάγκες.
Τελευταία ανανέωση ( 04.12.07 )
 
< Προηγ.   Επόμ. >

Μενού
Κεντρική
Ευρώπολις γιατί;
Κρήτη-Ευρώπη
Μίκης Θεοδωράκης
ENISA
50 Χρόνια Ευρώπης
Εκπομπή Αφανείς Ήρωες
Λουξεμβούργο
Κρήτη
Ηράκλειο
ΒΙΚΕΛΑΙΑ Βικέλειος Μορφωτική Εταιρία
Αντισταθείτε
Πρωτοβουλίες
Συνεντεύξεις-Αρθρογραφία-Δημοσιεύματα
Ειδήσεις και νέα
Χρήσιμες ειδήσεις και πληροφορίες
Τρίτη Ηλικία
Sitemap
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία
Αναζήτηση
Εγγραφή στο Newsletter
 
Τελευταίες ειδήσεις
Δημοφιλή Άρθρα
Ψηφοφορίες
Η άποψή σας για την εκπομπή
 


© europolis 2005