www.friendsofenisa.eu
Η νέα Μάχη της Κρήτης

Η Ευρώπολις υπενθυμίζει ότι η Μάχη της Κρήτης, ήταν πρώτα και πάνω από όλα, η μάχη για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια των Κρητικών, των Ελλήνων, των Ευρωπαίων και ολων των Ανθρώπων.Μια από τις σύγχρονες Μάχες της Κρήτης, είναι πρώτα από όλα και πάνω από όλα, η μάχη για το δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Νησιωτικής Ευρώπης,να έχει τα ίδια δικαιώματα με την Ηπειρωτική Ευρώπη. Οπως το να φιλοξενεί ένα ΕυρωπαΪκό Οργανισμό, τον ΕΝΙΣΑ, όπως φιλοξενεί τους άλλους 26 η Ηπειρωτική Ευρώπη. Είναι μια μάχη για την αξιοπρέπεια του Ευρωπαίου πολίτη, δηλ. για μια Ευρώπη της συνοχής, της ισόρροπης ανάπτυξης, του αμοιβαίου σεβασμού, του αμοιβαίου συμφέροντος και της αλληλεγγύνης.
 

 

Κεντρική arrow ΒΙΚΕΛΑΙΑ Βικέλειος Μορφωτική Εταιρία arrow ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΚΕΛΕΙΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΚΕΛΕΙΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ E-mail
30.05.07

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒIΚΕΛΕΙΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

 

 

 

Η Βικέλειος Μορφωτική Εταιρεία επιθυμώντας να συμβάλλει στην ανάπτυξη της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης που είναι και ο βασικός στόχος της, καταθέτει σήμερα τις θέσεις της σε ό,τι αφορά το παρόν και το μέλλον της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Η Εταιρεία θα συνεργαστεί με την Δημοτική Αρχή την Διοίκηση της Βιβλιοθήκης και τα στελέχη της για να εξασφαλισθεί η υλοποίηση κάθε σχεδίου που θα στοχεύει στην κατεύθυνση της συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών που προσφέρει η Βιβλιοθήκη στους πολίτες καθώς και της παρουσίας της στο πολιτιστικό γίγνεσθαι της πόλης μας και όχι μόνο.

 

1.       Είναι γνωστό σε όλους ότι το κτήριο «ΑΧΤΑΡΙΚΑ» που στέγαζε μέχρι τώρα την Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη έπασχε από προβλήματα στατικότητας και ήταν απαραίτητη η στήριξή του. Επομένως η προσωρινή μεταστέγαση της Βιβλιοθήκης ήταν αναγκαία. Το πρόβλημα εμφανίστηκε από την αδυναμία εξεύρεσης ενιαίου κατάλληλου κτηρίου για την στέγαση όλων των δραστηριοτήτων της Βιβλιοθήκης που είχε ως αποτέλεσμα την διασπορά των υπηρεσιών της σε διαφορετικούς χώρους στο Ηράκλειο. Το μη δανειστικό Τμήμα της Βιβλιοθήκης αποφασίστηκε να μετακινηθεί σε κτήριο της λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως. Δυστυχώς όμως, μετά την ανακοίνωση της μεταφοράς του εν λόγω Τμήματος στον νέο χώρο, ο Δήμος αποφάσισε την συστέγαση του με άλλη δημοτική υπηρεσία και συγκεκριμένα με το ληξιαρχείο και το δημοτολόγιο, με αποτέλεσμα να καθίσταται πρακτικά αδύνατη η ανάπτυξη της λειτουργίας του μη δανειστικού τμήματος της Βιβλιοθήκης. Αν και δεν παραγνωρίζουμε την αναγκαιότητα λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου που εξυπηρετούν τους Δημότες, θεωρούμε ότι η λειτουργία τους δεν θα πρέπει να αποβαίνει σε βάρος άλλων δημοτικών δράσεων, πολύ περισσότερο δε δράσεων που αφορούν στον πολιτισμό και ειδικότερα στην έρευνα των κειμένων που αποτελεί την βάση κάθε μορφωτικής διαδικασίας και το κύριο αντικείμενο της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

 

Καλούμε την Δημοτική Αρχή να μην αποδεχθεί την προσωρινή έστω απαξίωση της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης με την συστέγαση της με άλλες Δημοτικές Υπηρεσίες, αλλά να αναζητήσει λύσεις παράλληλης ανάπτυξης όλων των δημοτικών δράσεων χωρίς η μία να βλάπτει την λειτουργία της άλλης. Στα πλαίσια αυτά την καλούμε να αναζητήσει άλλο χώρο στέγασης του Ληξιαρχείου και του Δημοτολογίου και παράλληλα να επιταχύνει τις διαδικασίες λειτουργίας του μη δανειστικού τμήματος της Βιβλιοθήκης στο κτήριο της οδού Εθνικής Αντιστάσεως.

 

2.     Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο η Βικελαία Βιβλιοθήκη ευθύς μετά την παραλαβή του επισκευαζόμενου κτηρίου, να επανέρθει στην αρχική της βάση χρησιμοποιώντας όμως όλους τους χώρους του κτηρίου «ΑΧΤΑΡΙΚΑ», εννοώντας και εκείνους τους χώρους που μέχρι τώρα βρισκόταν υπό καθεστώς ενοικίασης σε επαγγελματίες για εμπορικές δραστηριότητες (Καφετέριες, Καταστήματα κ.λ.π.). Η διάθεση όλων των χώρων του κτηρίου στην Βιβλιοθήκη κρίνεται εντελώς απαραίτητη και αποτελεί την ελάχιστη προϋπόθεση για την στέγαση όλων των συλλογών και των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης σε τρόπο ώστε να είναι αυτές προσιτές σε όλους τους χρήστες και τους εργαζόμενους στην Βιβλιοθήκη και μάλιστα υπό συνθήκες υποφερτές με βάση τους κανόνες διαχείρισης των Βιβλιοθηκών. Επαναφορά της Βιβλιοθήκης στο προηγούμενο καθεστώς στέγασης στα Αχτάρικα όχι μόνο δεν εγγυάται την ανάπτυξη της αλλά ούτε καν την ομαλή λειτουργία της. Η ανάπτυξη της Βιβλιοθήκης σε όλους τους χώρους του κτηρίου θα επιτρέψει την αξιοποίηση των επί μέρους συλλογών που μέχρι τώρα παραμένουν στην ουσία μη προσβάσιμες ακόμη και στους ερευνητές. Η αξιοποίηση των εν λόγω συλλογών άλλωστε αποτελεί πάγιο αίτημα των χρηστών, των εργαζομένων και των φίλων της Βικελαίας Βιβλιοθήκης και φυσικά και της Βικέλειου Μορφωτικής Εταιρείας.

 

Θεωρούμε υποχρέωσή μας ωστόσο να τονίσουμε ότι παραμένουμε αταλάντευτα προσηλωμένοι στο όραμά μας που είναι και όραμα όλων των Ηρακλειωτών για την οριστική στέγαση της Βιβλιοθήκης σε κτήριο που ανεγερθεί για τον σκοπό αυτό στο κέντρο ή πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης, κατάλληλο από κάθε πλευρά για την λειτουργία μιας Βιβλιοθήκης με την σημασία το κύρος και την εμβέλεια της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

 

3.       Είναι γνωστό το πρόβλημα την φθοράς των βιβλίων της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης από τον χρόνο. Η πρόσληψη συντηρητή με εμπειρία σε μόνιμη βάση κρίνεται απαραίτητη ώστε να εξασφαλισθεί η συντήρηση των βιβλίων, η επιδιόρθωση όσων βιβλίων έχουν φθαρεί και η μείωση του κινδύνου μελλοντικής φθοράς των βιβλίων.

 

4.       Οι δομές και οι υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης πρέπει να εκσυγχρονισθούν στο πρότυπο των προηγμένων βιβλιοθηκών που ακολουθούν τις σύγχρονες επιταγές της Βιβλιοθηκονομίας. Όταν η Βιβλιοθήκη επιστρέψει στη μόνιμη βάση της, θα πρέπει να έχει ήδη μελετηθεί και δοκιμασθεί ένα σύγχρονο σύστημα διαχείρισης ικανό να πληροφορεί τον χρήστη για κάθε θέμα που αφορά την λειτουργία και τις Συλλογές της βιβλιοθήκης και παράλληλα να διευκολύνει τους εργαζόμενους στην άσκηση των καθηκόντων τους. Η αύξηση του προσωπικού της Βιβλιοθήκης είναι αναγκαία για την ομαλή λειτουργία της. Η δημιουργία ιστοσελίδας θεωρείται απαραίτητη ως υποβοηθητικό μέσο πληροφόρησης του κοινού για τις δράσεις της.

 

5.       Η Βικελαία Βιβλιοθήκη θα πρέπει να συνεχίσει να αναλαμβάνει πολυποίκιλες πολιτιστικές δράσεις, που στο πρόσφατο παρελθόν έδωσαν τη δυνατότητα σε πλήθος συμπολιτών μας να μυηθούν στα μυστικά των επιστημών και των τεχνών.

 

6.       Είναι γνωστός ο ανεκτίμητος πλούτος και η εξαιρετική ποιότητα των εκδόσεων της Βικελαίας Βιβλιοθήκης που μας κάνουν όλους υπερήφανους. Οι εκδόσεις αυτές θα πρέπει να καταλογογραφηθούν και να κυκλοφορήσει καλαίσθητος κατάλογος που θα αποτελεί χρήσιμο βοήθημα για την προώθηση των πωλήσεων των εν λόγω εκδόσεων. Ο κατάλογος αυτός θα πρέπει να είναι διαθέσιμος και στο διαδίκτυο. Η ανατύπωση όσων βιβλίων έχουν εξαντληθεί θα βοηθήσει τους Ηρακλειώτες να γνωρίσουν παλαιότερες εκδόσεις που έχουν μείνει στην ιστορία ως κείμενα αναφοράς για τους ερευνητές.

 

7.       Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, η Βικελαία Βιβλιοθήκη διαθέτει ηχογραφήσεις από σημαντικές εκδηλώσεις που έχουν λάβει χώρα στο Ηράκλειο ανάμεσα στις οποίες και του Μουσικού Αυγούστου των ετών 1980-1981. Η αξιοποίηση των ηχογραφήσεων αυτών και η έκδοσή τους αποτελεί αναγκαιότητα για την διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς αλλά και μια ευκαιρία για να γνωρίσουν οι νέοι τις επιτυχημένες δράσεις του παρελθόντος που είχαν οδηγήσει το Ηράκλειο στην κορυφή της ελληνικής περιφέρειας σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό. Παράλληλα θα πρέπει να αναπτυχθεί το οπτικοακουστικό τμήμα της Βιβλιοθήκης ώστε να αξιοποιηθεί ο μεγάλος πλούτος που διαθέτει.

 

8.       Αφήνομε τελευταίο στην καταγραφή, όχι όμως σε προτεραιότητα, το εξαιρετικά σημαντικό θέμα της πρόσληψης Εφόρου στην Βικελαία Βιβλιοθήκη, εφ΄όσον διατηρηθεί η σημερινή της δομή. Μετά το θάνατο του αείμνηστου Νίκου Γιανναδάκη η θέση αυτή παραμένει κενή. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που καταβάλουν οι πολιτικοί υπεύθυνοι που ορίζονται από την Δημοτική Αρχή, η Επιτροπή Εποπτείας και οι εργαζόμενοι για να λειτουργήσει και να αναπτυχθεί σωστά η Βιβλιοθήκη, η απουσία του Εφόρου είναι ιδιαίτερα αισθητή σε όλους όσοι ασχολούνται με την Βιβλιοθήκη τόσο σε επίπεδο χρήσης των υπηρεσιών της όσο, κυρίως, σε επίπεδο σχεδιασμού και υλοποίησης του σχεδίου ανάπτυξης της βιβλιοθήκης. Είναι αυτονόητο ότι το άτομο που θα επιλεγεί θα πρέπει να διαθέτει κατά το δυνατόν τα προσόντα και την προσωπικότητα που διέθεταν οι προηγούμενοι έφοροι της Βικελαίας όπως οι αείμνηστοι Ν. Σταυρινίδης, Στ. Σπανάκης και Ν. Γιανναδάκης που έθεσαν ανεξίτηλη την σφραγίδα τους στην ανάπτυξη της Βιβλιοθήκης αλλά και του πολιτισμού στο Ηράκλειο.

 

 

Ηράκλειο, Μάρτιος 2007             Από το Διοικητικό Συμβούλιο

                                               

 

Ο  Πρόεδρος του  Δ.Σ.                Ο Γενικός  Γραμματέας του Δ.Σ.

 

Μιχάλης  Ταρουδάκης                 Μιχάλης  Καραταράκης

 
< Προηγ.   Επόμ. >

Μενού
Κεντρική
Ευρώπολις γιατί;
Κρήτη-Ευρώπη
Μίκης Θεοδωράκης
ENISA
50 Χρόνια Ευρώπης
Εκπομπή Αφανείς Ήρωες
Λουξεμβούργο
Κρήτη
Ηράκλειο
ΒΙΚΕΛΑΙΑ Βικέλειος Μορφωτική Εταιρία
Αντισταθείτε
Πρωτοβουλίες
Συνεντεύξεις-Αρθρογραφία-Δημοσιεύματα
Ειδήσεις και νέα
Χρήσιμες ειδήσεις και πληροφορίες
Τρίτη Ηλικία
Sitemap
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία
Αναζήτηση
Εγγραφή στο Newsletter
 
Τελευταίες ειδήσεις
Δημοφιλή Άρθρα
Ψηφοφορίες
Η άποψή σας για την εκπομπή
 


© europolis 2005