www.friendsofenisa.eu
Η νέα Μάχη της Κρήτης

Η Ευρώπολις υπενθυμίζει ότι η Μάχη της Κρήτης, ήταν πρώτα και πάνω από όλα, η μάχη για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια των Κρητικών, των Ελλήνων, των Ευρωπαίων και ολων των Ανθρώπων.Μια από τις σύγχρονες Μάχες της Κρήτης, είναι πρώτα από όλα και πάνω από όλα, η μάχη για το δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Νησιωτικής Ευρώπης,να έχει τα ίδια δικαιώματα με την Ηπειρωτική Ευρώπη. Οπως το να φιλοξενεί ένα ΕυρωπαΪκό Οργανισμό, τον ΕΝΙΣΑ, όπως φιλοξενεί τους άλλους 26 η Ηπειρωτική Ευρώπη. Είναι μια μάχη για την αξιοπρέπεια του Ευρωπαίου πολίτη, δηλ. για μια Ευρώπη της συνοχής, της ισόρροπης ανάπτυξης, του αμοιβαίου σεβασμού, του αμοιβαίου συμφέροντος και της αλληλεγγύνης.
 

 

Κεντρική arrow ΒΙΚΕΛΑΙΑ Βικέλειος Μορφωτική Εταιρία arrow ΒΙΚΕΛΑΙΑ.Οργή των πνευματικών ανθρώπων του Ηρακλείου..Αλ.Ανδρικάκη 1.2.05
ΒΙΚΕΛΑΙΑ.Οργή των πνευματικών ανθρώπων του Ηρακλείου..Αλ.Ανδρικάκη 1.2.05 E-mail
27.05.07

Πατρις 1.2.05

Η οργή των πνευματικών ανθρώπων του Ηρακλείου για την προσπάθεια μεταφοράς της Βικελαίας

Οι αντιδράσεις όταν ο Δήμος επιχείρησε, το 1960, να μεταφέρει τη Βιβλιοθήκη στο παλιό Τηλεγραφείο και να ενοικιάσει το κτίριο της Βικελαίας στη ΔΕΗ


Του Αλ. Α. Ανδρικάκη

Στην πολύχρονη περιπέτεια της η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, η οποία το 2008 θα συμπληρώσει έναν αιώνα ζωής, έφτασε το 1960 να κινδυνεύσει με… «έξωση» από τον πρώτο όροφο του μεγαρου Αχτάρικα, για χάρη ενός ενοικίου 10.000 δραχμών που θα έδινε η ΔΕΗ η οποία θα χρησιμοποιούσε τους χώρους της Βικελαίας! Το γεγονός είχε απασχολήσει έντονα την κοινή γνώμη και τους πνευματικούς ανθρώπους του Ηρακλείου, αλλά και το σύνολο των εφημερίδων, που έφτασαν στο σημείο να καταγγείλουν σύσσωμο το δημοτικό συμβούλιο, που είχε πάρει τη σχετική απόφαση για την εγκατάλειψη του χώρου όπου στεγαζόταν, και συνεχίζει να στεγάζεται, η Βικελαία. Μάλιστα η απόφαση του δήμου προέβλεπε τη μετεγκατάσταση της βιβλιοθήκης στο παλιό κτίριο όπου στεγαζόταν το τηλεγραφείο, στην 25ης Αυγούστου, απέναντι από το σημερινό μέγαρο των Μινωικών. Επί σχεδόν 2 μήνες οι εφημερίδες δημοσίευαν έντονα επικριτικές επιστολές επωνύμων Ηρακλειωτών, ανάμεσα στους οποίους οι άνθρωποι που είχαν στηρίξει όσο κανείς άλλος, μέχρι τότε, τη Βικελαία, Στέργιος Σπανάκης και Νίκος Σταυρινίδης, αλλά και ο Ανδρέας Καλοκαιρινός. Οι αντιδράσεις αυτές οδήγησαν, τελικά, σε ανατροπή της απόφασης, αφού προηγουμένως ο τότε δήμαρχος Ιωάννης Κρασαδάκης, σε μια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, είχε κάνει λόγο για «ηθική κρίση στο Ηράκλειο», συμπεριλαμβάνοντας και τους πνευματικούς ανθρώπους της πόλης!

Το κτίριο στο οποίο θα μεταφερόταν η Βικελαία ανήκε στο Πανάνειο Νοσοκομείο, στη συνεδρίαση του Αδελφάτου του οποίου πρωτοέγινε η πρόταση να εγκατασταθεί εκεί η βιβλιοθήκη ώστε και το κτίριο, το οποίο είχε προβλήματα μετά το σεισμό του 1926, να αποκατασταθεί με δαπάνες του δήμου, αλλά και ο δήμος να έχει έσοδα από την εγκατάσταση των υπηρεσιών της ΔΕΗ στον 1ο όροφο των Αχτάρικων. Το μηνιαίο μίσθωμα που θα κατέβαλλε η ΔΕΗ, η οποία ήδη χρησιμοποιούσε μέρος του κτιρίου, ήταν 10.000 δραχμές, ποσό σημαντικό την εποχή εκείνη, πολύ περισσότερο για έναν φτωχό, ούτως ή άλλως, δήμο. Το δημοτικό συμβούλιο συνεδρίαζε στις 29 Ιανουαρίου 1960 προκειμένου να συζητήσει, αιφνιδιαστικά το θέμα, αφού δεν συμπεριλαμβανόταν στην ημερήσια διάταξη. Την ίδια μέρα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας «Μεσόγειος» ένα σχόλιο με τίτλο «Περίεργαι φήμαι», μετέφερε τις πληροφίες ότι επρόκειτο να αποφασιστεί η μετεγκατάσταση της Βικελαίας. «Δια τον Δήμον μας – έγραφε- και ιδιαιτέρως τον Δήμαρχον κ Κρασαδάκην, όστις συγκαταλέγεται μεταξύ των πνευματικών ανθρώπων του Ηρακλείου, μας είναι αδύνατον να φαντασθώμεν ότι θα εδέχετο και να ακούση ακόμη, μίαν πρότασιν ανασκολοπίσεως της Δημοτικής Βιβλιοθήκης προς χάριν ολίγων χιλιοδράχμων ετησίου ενοικίου».

Το ίδιο απόγευμα ο δήμαρχος Ι. Κρασαδάκης εισηγείτο στο δημοτικό συμβούλιο τη μετεγκατάσταση, καθώς, όπως ανέφερε, το κτίριο που άλλοτε χρησιμοποιούσε το Τηλεγραφείο, «μετά την μεταφοράν τούτου παραμένει κενόν, εάν δε εξακολουθήση να ευρίσκεται εις την κατάστασιν αυτήν, υπάρχει κίνδυνος καταστροφής του». Παράλληλα ανέφερε ότι η αποκατάσταση θα γινόταν από το δήμο, καθώς το Πανάνειο δεν είχε χρήματα. «Η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη εις το οίκημα εις το οποίον στεγάζεται σήμερον δεν θεωρείται κατάλληλον λόγω του μεγάλου θορύβου όστις δημιουργείται εις το σημείον τούτο της πόλεως», έλεγε ο δήμαρχος, όπως διαβάζομε στα πρακτικά της συνεδρίασης εκείνης του δημοτικού συμβουλίου. «Εκτός τούτου», συνέχιζε εις περίπτωσιν μεταφοράς της βιβλιοθήκης, ο χώρος τον οποίον κατέχει θα αποδώσει ένα σοβαρόν μίσθωμα εις τον Δήμον, από τη ΔΕΗ ή από άλλον ενοικιαστήν. Η ΔΕΗ μάλιστα εδέχθη γενομένην σχετικήν πρότασιν ενοικιάσεως». Το δημοτικό συμβούλιο αποδέχεται την πρόταση του δημάρχου και αυτή η εξέλιξη ανοίγει τους ασκούς του Αιόλου!

Η «Πατρίς» σε πρωτοσέλιδο σχόλιό της, στις 31 Ιανουαρίου 1960, καταγγέλλει την απόφαση, σημειώνοντας: «Ο Δήμος χάριν ολίγων χιλιόδραχμων, τα οποία θα προσεπορίζετο από τη ΔΕΗ, εις την οποία θα ενοικιάση το οίκημα, εδέχθη να μεταφέρει την Δημοτικήν Βιβλιοθήκην Ηρακλείου – αυτό το λαμπρόν Πνευματικόν Ίδρυμα που τιμά την πόλιν- εις ένα σεσαθρωμένον και τελείως ακατάλληλον οίκημα. Εσκέφθησαν άραγε οι διοικούντες τον Δήμον ποίαν απήχησιν θα έχη η ενέργεια των αύτη εις την κοινήν γνώμην του Ηρακλείου, αλλά και πολύ ευρύτερη ακόμη;» Ανάλογα δημοσιεύματα φιλοξενούνται στα πρωτοσέλιδα όλων των ημερήσιων και εβδομαδιαίων εφημερίδων. «Αντί των δέκα χιλιάδων δραχμών Δήμαρχος και Δημοτικοί Σύμβουλοι απεφάσισαν με τόσον ελαφρά συνείδησιν να καταστρέψουν την Βικελαίαν Δημοτικήν Βιβλιοθήκην Ηρακλείου. Όσον και αν η απόφασις των δεν πρόκειται να εφαρμοσθή διότι θα συναντήση σύσσωμον την εξέγερσιν των Ηρακλειωτών, δεν θα παύση αύτη να παραμένη ως ένα στίγμα εις τα αποφάσεις του σημερινού Δημοτικού Συμβουλίου».

Οι έντονες αντιδράσεις

Τα δημοσιεύματα συνεχίζονται επί πολλές ημέρες, τόσο με σχόλια των εφημερίδων, όσο και με τη φιλοξενία επιστολών πολλών Ηρακλειωτών. Ο δικηγόρος και άλλοτε δημοτικός σύμβουλος Ευάγγελος Χριστοφοράκης καταγράφει την άποψή του σημειώνοντας:

“Η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη μία από τας πληρεστέρας της επαρχιακής Ελλάδος που περιλαμβάνει τους θησαυρούς των βιβλίων του Βικέλα και της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας των δωρεών Ανδρεάδη και Μελισσείδη, το πολύτιμον τουρκικόν αρχείον και πλούτον συγχρόνων βιβλίων, είναι σέμνημα του πνευματικού Ηρακλείου. Είναι δε γνωστόν ότι, μετά μακράς περιπετείας, εστεγάσθη από 10ετίας περίπου εις το κεντρικόν, αντισεισμικόν και κατάλληλον, από απόψεως χώρου και εμφανίσεως, μέγαρον του Δήμου.

Περί πάντων τούτων οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι ασφαλώς θα έχουν ιδίαν αντίληψιν.

Αντί όμως, όπως θ’ ανέμενέ τις, να επεκταθή η εγκατάστασις της Βικελαίας και εις τα λοιπά διαμερίσματα του πρώτου ορόφου του Δημοτικού μεγάρου, αι ηυξημέναι δε ανάγκαι των γραφείων της ΔΕΗ να καλυφθούν εις άλλο οίκημα, επληροφορήθημεν την κατ’ αρχήν απόφασιν της μεταφοράς της βιβλιοθήκης.

Η απόφασις αυτή δεν είναι ορθή και δικαίως εξεδηλώθη η ανησυχία διά την τύχην των βιβλίων”.

Την άποψη του δημοτικού συμβουλίου, μπροστά στις σφοδρές αντιδράσεις, αναλαμβάνει να υπερασπιστεί ο δικηγόρος Κων. Μαμαλάκης, μέλος της Αδελφότητος του Πανανείου, ο οποίος σημείωνε σε σχετική επιστολή, μεταξύ άλλων:

“Επειδή είμαι εξ εκείνων που συνεφώνησαν με την ιδέα αυτήν όταν το πρώτον την εσκέφθη ο Δήμαρχος θα μου επιτρέψητε να σας παρατηρήσω ότι ο θόρυβος αυτός είναι τελείως αδικαιολόγητος και ότι η απόφασις αυτή εξυπηρετεί τα συμφέροντα της πόλεως, Υλικά και Πνευματικά.

Το παλαιόν τηλεγραφείον ανήκει εις το Πανάνειον Δημοτικόν Νοσοκομείον. Οπως είναι, όχι μόνον δεν αποδίδει εισόδημα αλλά με την πάροδον του χρόνου θα καταρρεύση. Το Δημοτικόν Νοσοκομείον μη διαθέτον χρήματα εσκέφθη να το παραχωρήση εις ιδιώτην με συμψηφισμόν των δαπανών εις τα ενοίκια. Λόγω όμως του υψηλού κόστους του χρήματος κανείς ιδιώτης δεν μπορεί να διαθέση τόσα χρήματα, με συμφέροντας διά το Νοσοκομείον όρους.

Επεσκέφθημεν τον οίκημα ο κ. Δήμαρχος και ωρισμένοι από το Αδελφάτον συνοδευόμενοι από τον κ. Βαρκαράκην ο οποίος μας διαβεβαίωσεν υπευθύνως περί της στατικής επαρκείας του κτιρίου και ότι με μίαν δαπάνην 250.000 δραχμών περίπου θα ανακαινισθή ριζικώς.

Και γεννάται αμέσως το ερώτημα: Θα είναι κατάλληλον το οίκημα του Τηλεγραφείου βεβαίως μετά την επισκευήν του διά Βιβλιοθήκην;

1ον) Από απόψεως χώρου δεν χωρεί συζήτησις ότι το Τηλεγραφείον έχει ασυγκρίτως μεγαλύτερον όγκον από τον χώρον που κατέχει σήμερον η Βικελαία Βιβλιοθήκη.

2ον) Από απόψεως εμφανίσεως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι προτιμότερον να στεγασθή η Βιβλιοθήκη εις ένα οίκημα ευπρόσωπον και αυτοτελές από το να στεγάζηται εις τα χαμηλοτάβανα δωμάτια του ημιπατώματος του Δημοτικού Μεγάρου, και να συνωστίζονται εις την κοινήν είσοδον πελάται της ΔΕΗ, αναγνώσται της Βιβλιοθήκης και θαμώνες της λέσχης Ηρακλείου.

Θα υπάρξη βεβαίως δυσκολία εις την μεταφοράν και την εκ νέου τακτοποίησιν των βιβλίων. Αυτή όμως θα γίνη κατά τρόπον μόνιμον εις χώρον επαρκή ώστε να έχωμεν Βιβλιοθήκη κατά τρόπον ώστε να είναι ευχερής η άμεσος ανεύρεσις του ζητουμένου βιβλίου. Δεν θα είναι άσκοπον μάλιστα να μετακληθή δι’ ωρισμένον χρόνον ειδικός βιβλιοθηκάριος διά να υποδείξη τον τρόπον τοποθετήσεως και ταξινομήσεως των βιβλίων.

Αν άλλωστε η δυσκολία αυτή απετέλει ανυπέρβλητον εμπόδιον διατί δεν αντέδρασαν οι σήμερον αντιδρώντες εις τας επανειλημμένας μεταφοράς της Βιβλιοθήκης;

Συνεπώς από απόψεως στεγάσεως όχι μόνον δεν ζημιώνεται η Βιβλιοθήκη αλλ’ ωφελείται. Οταν τώρα εις αυτήν την βελτίωσιν προσθέσετε.

1ον) Το ότι θα γίνει ευπρεπισμός της πόλεως διά της ανακαινίσεως του οικήματος του Παλαιού Τηλεγραφείου το οποίον ανακαινιζόμενον θα γίνη εν επιβλητικόν κτίριον.

2ον) Το ότι αξιοποιείται προς όφελος του Νοσοκομείου εν ακίνητόν του.

3ον) Το ότι αποκτά μόνιμον στέγη η ΔΕΗ εις κεντρικόν σημείον και αποφεύγεται η εγκατάστασίς του εις κανένα παρασόκκακον όπως διαδίδεται.

4ον) Το ότι ο Δήμος Ηρακλείου θα έχη εν μόνιμον εισόδημα άνω των 150.000 δραχ. κατ’ έτος.

Θα αντιληφθή κάθε καλής πίστεως συζητητής ότι είναι άξιοι επαίνου και ο κ. Δήμαρχος ο οποίος είχε την ιδέαν της τοιαύτης ρυθμίσεως και το Δημοτικόν Συμβούλιον που άνευ αντιρρήσεων την απεδέχθη.

Ολοι οι άλλοι ένα έχομεν καθήκον: Να φροντίσωμεν ώστε η διαρρύθμισις του κτιρίου να γίνη αρτία και ει δυνατόν να μετακληθή επ’ ευκαιρία της μεταφοράς ένας ειδικός βιβλιοθηκάριος, να επιμεληθή της μεταφοράς και ταξινομήσεως ώστε να αποκτήσωμεν πραγματικήν βιβλιοθήκην”.

Η απάντηση του Ν. Σταυρινίδη

Το κείμενο του δικηγόρου Κ. Μαμαλάκη προκαλεί την αντίδραση του Νικολάου Σταυρινίδη, που τότε ασκούσε καθήκοντα υπευθύνου στη Βικελαία.

“Ως προς το σκόπιμον ή μη της μεταφοράς της βιβλιοθήκης απεφάνθη ήδη η κοινή γνώμη του Ηρακλείου διά του εγχωρίου Τύπου και απόκειται να κρίνη επί του σοβαρωτάτου αυτού θέματος τελικώς η δημοτική μας αρχή.

Εκείνο όμως που μου έκαμε εντύπωσιν εις την επιστολήν του κ. Μαμαλάκη και με υποχρεώνει να δώσω μίαν απάντησιν χάριν της αληθείας και της πραγματικότητος, είναι τα όσα αναφέρει ούτος ως προς την λειτουργίαν της Βιβλιοθήκης.

Ασφαλώς ο κ. Μαμαλάκης, ομιλών ως ομιλεί, δεν θα έλαβε ποτέ τον κόπον να επισκεφθή την Βικελαίαν Βιβλιοθήκην κατά τα δώδεκα σχεδόν έτη της λειτουργίας της εις το οίκημα, εις το οποιον στεγάζεται από του 1949. Αλλως θα είχε σαφή ιδέαν της κατά τρόπον επιστημονικόν και συμφώνως προς τα παραδεδεγμένα συστήματα της βιβλιοθηκονομίας λειτουργίας της βιβλιοθήκης μας. Τον παρακαλώ μάλιστα διά να αποβάλη αυτήν την εσφαλμένην ιδέαν, να προσέλθη εις την Βιβλιοθήκην και να ζητήσει οιονδήποτε βιβλίον διά να αντιληφθή με πόσην ταχύτητα, τάξιν και μεθοδικότητα θα εξυπηρετηθή.

Διά την εύρυθμον και κατά τέλειον τρόπον λειτουργίαν της βιβλιοθήκης μας, απεφάνθησαν ήδη εγκωμιαστικώς πλείστοι ειδικοί Ελληνες και ξένοι, οι οποίοι την επεσκέφθησαν και εξυπηρετήθησαν. Αναφέρω μεταξύ τούτων τον εκ των μελών του Συμβουλίου Βιβλιοθηκών της Ελλάδος κ. Δημαράν, Διευθυντήν του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, όστις επί τετραήμερον ειργάζετο εν τη βιβλιοθήκη μας, ανατρέχων εις τα εν αυτή πολύτιμα συγγράμματα, κινούμενος άνευ ουδεμιάς βοηθείας του προσωπικού, χάρις εις το τελειότατον σύστημα δελτιοποιήσεως της. Δεν παρέλειψε μάλιστα ο κ. Δημαράς και από του ραδιοφωνικού σταθμού Αθηνών να διαδηλώσει την ικανοποίησίν του διά την αρτίαν λειτουργίαν της δημοτικής μας βιβλιοθήκης.

Επίσης και η έκτακτος απεσταλμένη του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης διά την έρευναν των βιβλιοθηκών εν Ελλάδι, εις έκθεσιν της εκφράζεται ενθουσιωδώς διά την αρτιότητα του συστήματος λειτουργίας της Βικελαίας Βιβλιοθήκης.

Ωσαύτως και η κ. Πέππα Ξεφλούδα, αρμοδία του Υπουργείου Παιδείας επί των βιβλιοθηκών, ενεργήσασα επιθεώρησιν της Βικελαίας, εύρε αυτήν αρτίω, λειτουργούσαν και κατά τρόπον μάλιστα υποδειγματικόν, ως ανέφερε τούτο εις το πρό τριετίας συνελθόν εν Χαλκίδι Πανελλήνιον συνέδριον βιβλιοθηκαρίων.

Αλλά και προ ολίγων ακόμη μηνών, ο καθηγητής και ακαδημαϊκός αείμνηστος Κ. Αμαντος, επισκεφθείς την Βιβλιοθήκην δεν εύρισκε λόγους να εκφράση την ικανοποίησιν του διά την πληρότητά της.

Αφήνω ότι και Υπουργοί και Καθηγηταί των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης επισκεφθέντες κατά καιρούς την βιβλιοθήκην μας εξεφράζοντο δι’ αυτήν με τα κολακευτικώτερα λόγια.

Αυτά είχα να απαντήσω εις τον αξιότιμον κύριον Κ. Μαμαλάκην όσον αφορά την λειτουργίαν της βιβλιοθήκης μας, και ο οποιος, πιθανόν, ως μέλος του Αδελφάτου του Πανανείου Νοσοκομείου, να ενδιαφέρεται διά την ενοικίασιν του ακινήτου του παλαιού τηλεγραφείου. Οχι όμως, προς Θεού, κ. Μαμαλάκη, να μη καταστρέψωμεν -διότι αυτό θα συμβή- ένα κόσμημα της πόλεως διά το οποίον πρέπει να σεμνύνεται ο Δήμος Ηρακλείου, όπως είναι η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, χάριν ασημάντου οικονομικού συμφέροντος ενός άλλου δημοτικού ιδρύματος”.

Ο Α. Καλοκαιρινός

Στη δημόσια συζήτηση παρεμβαίνει ο μετέπειτα δήμαρχος Ανδρέας Καλοκαιρινός, ως γραμματέας της ΕΚΙΜ, θέτοντας τέσσερα ερωτήματα στο δήμαρχο Ι. Κρασαδάκη:

“Ευλόγως, φρονούμεν τίθενται ενώπιον παντός ενδιαφερομένου τα ερωτήματα: Α) Η υπό του Δημοτικού Συμβουλίου ληφθείσα απόφασις αποβλέπει εις την βελτίωσιν των συνθηκών στεγάσεως της Βιβλιοθήκης ή, αντιθέτως, εις την εξυπηρέτησιν ασχέτων προς ταύτην οικονομικής φύσεως επιδιώξεων; Β) Εφ’ όσον δεν προηγήθη η σύνταξις της σχετικής μελέτης, έχει αντιμετωπισθή σοβαρώς το ζήτημα της προς μετασκευήν του προτεινομένου οικήματος δαπάνης, ήτις ενδεχομένως θα ανέλθη εις αρκετάς εκαντοντάδες χιλιάδας δραχμών, ή υπάρχει απλώς πρόβλεψις διαθέσεως περιορισμένου ποσού διά προχείρους επισκευάς, δι’ ων ουδόλως θα εξησφαλίζοντο στοιχειωδώς ανεκτοί όροι στεγάσεως της Βιβλιοθήκης; Γ) Εν τοιαύτη περιπτώσει, τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου έχουν αναλογισθή την ευθύνην, ην αναλαμβάνουν δι’ ενδεχομένων συνεπεία σεισμού ή πυρκαϊάς καταστροφήν ή βλάβην του πολυτίμου περιεχομένου της Βιβλιοθήκης και του Τ.Α.Η. εις περίπτωσιν εγκαταστάσεως αυτών εντός προχείρως επισκευαζομένου κτιρίου, το οποίον νυν θεωρείται ακατάλληλον έστω και δι’ ιδιωτικήν κατοίκησιν; Δ) Τέλος, διατί ο Δήμος Ηρακλείου, έχων σήμερον σχετικήν οικονομικήν ευχέρειαν, δεν προγραμματίζει την οριστικήν αντιμετώπισιν του προβλήματος της στεγάσεως της Βιβλιοθήκης εν συνδυασμώ προς την δημιουργίαν ενός πνευματικού κέντρου της πόλεως, αλλά προσφεύγει εις προσωρινάς -και κατά το σύνηθες διαιωνιζομένας-- λύσεις;

Αντικειμενική εις τα ανωτέρω ερωτήματα απάντησις είμεθα βέβαιοι, Κύριε Δήμαρχε, ότι θα οδηγήση εις επανεξέτασιν του όλου θέματος”.
Τελευταία ανανέωση ( 27.05.07 )
 
< Προηγ.   Επόμ. >

Μενού
Κεντρική
Ευρώπολις γιατί;
Κρήτη-Ευρώπη
Μίκης Θεοδωράκης
ENISA
50 Χρόνια Ευρώπης
Εκπομπή Αφανείς Ήρωες
Λουξεμβούργο
Κρήτη
Ηράκλειο
ΒΙΚΕΛΑΙΑ Βικέλειος Μορφωτική Εταιρία
Αντισταθείτε
Πρωτοβουλίες
Συνεντεύξεις-Αρθρογραφία-Δημοσιεύματα
Ειδήσεις και νέα
Χρήσιμες ειδήσεις και πληροφορίες
Τρίτη Ηλικία
Sitemap
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία
Αναζήτηση
Εγγραφή στο Newsletter
 
Τελευταίες ειδήσεις
Δημοφιλή Άρθρα
Ψηφοφορίες
Η άποψή σας για την εκπομπή
 


© europolis 2005