www.friendsofenisa.eu
Η νέα Μάχη της Κρήτης

Η Ευρώπολις υπενθυμίζει ότι η Μάχη της Κρήτης, ήταν πρώτα και πάνω από όλα, η μάχη για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια των Κρητικών, των Ελλήνων, των Ευρωπαίων και ολων των Ανθρώπων.Μια από τις σύγχρονες Μάχες της Κρήτης, είναι πρώτα από όλα και πάνω από όλα, η μάχη για το δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Νησιωτικής Ευρώπης,να έχει τα ίδια δικαιώματα με την Ηπειρωτική Ευρώπη. Οπως το να φιλοξενεί ένα ΕυρωπαΪκό Οργανισμό, τον ΕΝΙΣΑ, όπως φιλοξενεί τους άλλους 26 η Ηπειρωτική Ευρώπη. Είναι μια μάχη για την αξιοπρέπεια του Ευρωπαίου πολίτη, δηλ. για μια Ευρώπη της συνοχής, της ισόρροπης ανάπτυξης, του αμοιβαίου σεβασμού, του αμοιβαίου συμφέροντος και της αλληλεγγύνης.
 

 

Κεντρική arrow ΒΙΚΕΛΑΙΑ Βικέλειος Μορφωτική Εταιρία arrow Ώρα να δράσουμε για τη Βικελαία!.Του Μανόλη Καρέλλη.16.11.05
Ώρα να δράσουμε για τη Βικελαία!.Του Μανόλη Καρέλλη.16.11.05 E-mail
27.05.07
Ώρα να δράσουμε για τη Βικελαία!
ΠΑΤΡΙΣ 16/11/05
Του Μανόλη Καρέλλη

τ. δημάρχου Ηρακλείου, τ. ευρωβουλευτή

Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου διασώζεται η αλληλογραφία μεταξύ του Δημήτρη Βικέλα και του πρώτου διευθυντή του Ιωσήφ Χατζιδάκη.

Κεντρικό θέμα και των οκτώ επιστολών που έχουν διασωθεί είναι η δωρεά της βιβλιοθήκης του Δημήτρη Βικέλα στο Δήμο Ηρακλείου που ολοκληρώθηκε με τη διαθήκη του δωρητή (που πέθανε στις 7 Ιουλίου 1908).

Από τις επιστολές αυτές που δημοσιεύθηκαν από τον κ. Θεοχάρη Δετοράκη στο 9ο τεύχος της “Κρητολογία” (1979) μεταφέρω την αχρονολόγητη (πιθανώς γράφηκε προς το τέλος Δεκεμβρίου 1907) που φέρει τον αριθμό 7.

Φίλε κύριε Χατζιδάκη

Με μεγάλη ευχαρίστησιν είδα εις την επιστολήν σας της 4ης ισταμένου ότι τα αρχαία μετεφέρθησαν εις το νεόδμητον μουσείον και δεν είναι πλέον εκτεθειμένα εις τους πρώην κινδύνους...

Οταν συμπληρωθεί η αίθουσα της βιβλιοθήκης σας συνεννοούμεθα δια τα περαιτέρω. Καθώς σας, έγραψα ήδη εμπιστευτικώς έχω όλην την διάθεσιν να στείλω από τούδε ως πρώτην δόσιν, μέρος των βιβλίων μου και θα μου είναι ευχάριστον εάν τούτο κατορθωθεί εντός του 1908. Αλλʼεννοείται ότι δεν επιθυμώ να τα στείλω δια να μείνουν κλειστά εις τα κιβώτια των. Οταν έλθει η ώρα συνεννοούμεθα.

Ολως υμέτερος

Δημήτρης Βικέλας

Σας εύχομαι χαρμόσυνας τας εορτάς και ευτυχές το νέον έτος.

Με κατελύπησεν η συμφορά του καλού και σεβαστού φίλου μας κυρίου Σφακιανάκη και της κυρίας του. Φαντάζομαι την δικαιολογημένη λύπην των. Μα ήτο και εις εμάς τόσον συμπαθείς η γλυκεία των κόρη, η τόσον προώρως αναρπαχθείσα.

• Τα βιβλία του Δημήτρη Βικέλα περιήλθαν τελικά στο σύνολό των στο Δήμο Ηρακλείου με τη διαθήκην του στην οποία διαβάζομε τα παρακάτω:

...Κληροδοτώ εις τον Δήμον Ηρακλείου άπαντα τα βιβλία μου... Η εις Ηράκλειον αποστολή των βιβλίων παραγγέλλω να μείνει δαπάνη της κληρονομικής μου περιουσίας, επιθυμώ δε τα εις τον Δήμον Ηρακλείου κληροδοτούμενα ούτω βιβλία να διατηρούνται εις ιδιαίτερον διαμέρισμα φέρον το όνομά μου...”.

• Μένω στην παραγγελία του Δημήτρη Βικέλα για τον μη εγκλεισμό των βιβλίων του “εις τα κιβώτια των”- μια παραγγελία που εκφράζει το αυτονόητο, με κανονικές συνθήκες τουλάχιστον και σε συνθήκες ομαλότητας.

Ενα αυτονόητο που αυτήν την ώρα τουλάχιστον στην πόλη του Ηρακλείου, μπαίνει στο περιθώριο καθώς τα βιβλία του Δημήτρη Βικέλα αλλά και το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος από το σύνολο των βιβλίων της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ηρακλείου οδηγούνται στον εγκιβωτισμό για απροσδιόριστο αλλά σίγουρο μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο Δημήτρης Βικέλας, βέβαια, απέτρεπε τον εγκιβωτισμό των βιβλίων του (και των βιβλίων γενικώς) θέλοντάς τα να μείνουν ελεύθερα για τη χρήση για την οποία προορίζονται για την ανάγνωσή των δηλαδή.

Στην περίπτωση ομως των βιβλίων της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ηρακλείου που οδηγούνται στον εγκιβωτισμό (που αποτελεί για τα βιβλία ένα είδος ποινής, ισοδύναμης με την ειρκτή των παλιών ποινικών κωδίκων) υπάρχει και ένας άλλος κίνδυνος, πέραν εκείνου της μη χρήσης των σύμφωνα με τον προορισμό των: να υποστούν ανήκεστη βλάβη, αν η φύλαξή των παραταθεί για πολλά χρόνια ή γίνει σε ακατάλληλους χώρους ,κάτι που όχι απλώς δεν αποκλείεται αλλά θεωρείται πολύ πιθανόν ή και σίγουρο.

•Η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου όμως δεν είναι μια τόσο απλή υπόθεση για το Ηράκλειο ώστε να την αφήσουμε στην τύχη της.

Είναι η τιμή και η υπόληψη του τόπου, η πηγή της περηφάνιας (ή και της έπαρσής μας ακόμα).

Το τιμημένο από την Ακαδημία Αθηνών για τη δράση του ίδρυμα δεν επιτρέπεται να το αφήσουμε να εκπνεύσει ούτε να φυτοζωήσει.

Και θα εκπνεύσει αν τα βιβλία της, τα πολύτιμα, τα σπάνια και τα μοναδικά, υποστούν βλάβες με τη φύλαξή των σε ακατάλληλους χώρους και για απροσδιόριστα μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ενώ θα φυτοζωήσει αν δεν προβλεφθούν οι κατάλληλοι και επαρκείς χώροι για την άνετη και ανεμπόδιστη μετεγκατάστασή της.

Και σίγουρα δεν αποτελεί εγγύηση γιʼαυτήν την άνετη και ανεμπόδιστη μετεγκατάσταση- οπόταν γίνει αυτή- η μη διάθεση για τη λειτουργία της των ισογειων του μεγάρου Αχτάρικα, γιατί όπως μας λένε από τη μεριά της πολιτικής ηγεσίας του Δήμου “αυτά εξασφαλίζουν υψηλά εμπορικά εισοδήματα ενοικιαζόμενα”.

• Δεν έχουμε το δικαίωμα, οι πολίτες του Ηρακλείου που επιθυμούμε να ονομαζόμαστε ενεργοί να αφήσουμε στην τύχη της τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου ή να επιτρέψουμε στην ομάδα που κατευθύνει τη δημοτική Αρχή Ηρακλείου να ρυθμίσει κατά το δοκούν το μέλλον της.

Και δεν πρέπει να γίνει το τελευταίο γιατί, πολύ φοβούμαι, ότι τα περισσότερα από τα μέλη της δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν τις ανάγκες της ή τις ιδιαιτερότητές της ή και την ίδια την ύπαρξή της. (Φυσικά, υπάρχουν και μέλη της διευθυντικής ομάδας του Δήμου Ηρακλείου που γνωρίζουν τη Βικελαία μας και πονούν γιʼαυτήν, άλλο θέμα τώρα ότι αυτά δεν είναι και πάρα πολλά).

Είναι η ώρα που πρέπει να μιλήσουμε για το κορυφαίο πνευματικό μας ίδρυμα. Είναι ανάγκη να προβληματισθούμε. Και το κυριότερο, είναι ανάγκη να δράσουμε.

Τελευταία ανανέωση ( 27.05.07 )
 
< Προηγ.   Επόμ. >

Μενού
Κεντρική
Ευρώπολις γιατί;
Κρήτη-Ευρώπη
Μίκης Θεοδωράκης
ENISA
50 Χρόνια Ευρώπης
Εκπομπή Αφανείς Ήρωες
Λουξεμβούργο
Κρήτη
Ηράκλειο
ΒΙΚΕΛΑΙΑ Βικέλειος Μορφωτική Εταιρία
Αντισταθείτε
Πρωτοβουλίες
Συνεντεύξεις-Αρθρογραφία-Δημοσιεύματα
Ειδήσεις και νέα
Χρήσιμες ειδήσεις και πληροφορίες
Τρίτη Ηλικία
Sitemap
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία
Αναζήτηση
Εγγραφή στο Newsletter
 
Τελευταίες ειδήσεις
Δημοφιλή Άρθρα
Ψηφοφορίες
Η άποψή σας για την εκπομπή
 


© europolis 2005